Komputerowe stacje uzdatniania wody
 
Powrót


Systemy uzdatniania

Widok czystej, niczym nieskażonej wody wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie. Daje nam poczucie bezpieczeństwa. To poczucie sprawia, że bardzo chętnie przebywamy w pobliżu czystej wody. Obojętne czy to jest rzeka, potok, czy jezioro. Ciężki przemysł i rozwijająca się cywilizacja w ogromnym stopniu przyczyniły się zanieczyszczenia przyrody, w tym wód wokół których tak chętnie przebywamy i odpoczywamy. Potrzeba ciągłego, bezpiecznego kontaktu z wodą wymusza na ludziach budowę różnego rodzaju wodnych obiektów takich jak zbiorniki, zapory, sztuczne jeziora, oczka wodne, baseny itp. Stanowią one bowiem namiastkę przyrody, z której człowiek został wyrwany.

Zanieczyszczona woda jest idealnym środowiskiem do rozwoju bakterii, wirusów i glonów. Woda do pewnego stopnia posiada zdolność do samooczyszczania. Niektóre, groźne bakterie posiadają bardzo wysoką zdolność do przeżywania nawet w ekstremalnych warunkach. Podwyższona temperatura dodatkowo potęguje te zagrożenia. Niestety coraz częściej w walce o czystość musimy jej w tym pomóc.

Tam gdzie jest to konieczne (woda do picia, basenowa, technologiczna itp.) w walce z zanieczyszczeniami oraz rozwijającymi się w wyniku tego bakteriami i mikrobami uciekamy się do zastosowania wszelkich najnowocześniejszych zdobyczy nauki i techniki.

Stosowanie filtrów różnej generacji z różnymi prędkościami przepływowymi od najbardziej prostych, kartuszowych lub piaskowych, po te o bardziej skomplikowanej budowie z wielowarstwowym złożem o dużych średnicach, również z możliwością przepłukiwania złoża dobieranych pojedynczo lub w baterię, umożliwia bardzo dokładnie wyłapywanie zanieczyszczeń z filtrowanej wody. Zanieczyszczenia te stanowią idealną pożywkę dla glonów, bakterii i wirusów.

Wyjaławianie tego środowiska jest jednym z etapów uzdatniania. Dalszym z etapów może być dezynfekcja za pomocą chemii dozowanej ręcznie lub kontrolowanej przez systemy komputerowego dozowania. Dodatkowo w walce o czystą i niegroźną wodę wykorzystywane są coraz częściej lampy UV, sterylizujące w sposób ciągły przepływającą wodę. Sterylizacja następuje za pomocą promieni UV. Wysoka dawka tego promieniowania rozbija molekuły łańcucha DNA bakterii, dzięki czemu nie są one w stanie dalej rozwijać się i giną.

Dalszą z nowoczesnych technologii jest technologia ozonowania za pomocą zainstalowanych generatorów produkujących w sposób ciągły ozon służący do dezynfekcji wody. Ze względów bezpieczeństwa ozonowanie odbywa się na odcinku zamkniętym instalacji basenowej (poza niecką). Za pomocą wtrysków umieszczonych w instalacji, dozowany jest ozon, który w kontakcie z mikrobami i glonami je zabija. W skład instalacji wchodzi również filtr z węglem aktywnym, którego zadaniem jest redukcja z instalacji ozonu resztkowego. Za pomocą instalacji jest on usuwany z obiegu.

Nowością jest również wprowadzenie technologii jonizowania wody, która była dotąd mało znana w Polsce. Technologia ta, w porównaniu z tradycyjnymi technologiami, podobnie jak sterylizatory UV pozwala na bardzo dużą redukcję stosowanej chemii.

Oszczędności stosowanej chemii sięgają 70-90%. Proces ten polega na kontrolowanym uwalnianiu jonów srebra i miedzi za pomocą specjalnych elektrod Ag i Cu do wody. Zanika również potrzeba stosowania flokulantów.
 
     
   Wykonanie: © 2004 Jacek Kraska