Przejdź do działu basenów AVALON

 

 

1. Miejsce realizacji basenu

2. Wykop

3. Wieniec wyrównujący po obwodzie konstrukcji

4. Montaż konstrukcji panelowej ścian basenu

5. Montaż podpór

6. Montaż schodów z acrylu

7. Montaż aluminiowych profili brzegowych zamka folii

8. Obetonowanie schodów

9. Wylanie z betonu wieńca usztywniającego konstrukcję ścian

10. Wyrównanie wykopu warstwami żwiru i piasku

11. Betonowanie dna

12. Wykonanie zbrojenia płyty dennej

13. Betonowanie dna

14. Wyłożenie ścian i dna geowłókniną

15. Montaż folii basenowej

16. Montaż technologii uzdatniania - skimmery, dysze, oświetlenie, itp

17. Montaż instalacji

18. Uszczelnienie przejść technologicznych w  ścianach basenu

19. Zasypanie wykopu wokół ścian basenu

20. Wykonanie posadzki betonowej plaży pod płytki

21. Położenie płytek na plaży basenu

22. Wykończenie otoczenia basenu oraz pozostałych elementów wyposażenia basenu